Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ALOSS, s.r.o.

§ 1 Úvodné ustanovenia
§ 2 Rozhodné právo
§ 3 Objednávanie tovaru / Kúpna zmluva
§ 4 Podmienky dodania tovaru
§ 5 Platobné podmienky
§ 6 Zodpovednosť za vady / Reklamačný poriadok
§ 7 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
§ 8 Ochrana osobných údajov
§ 9 Záverečné ustanovenia
Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!