Inovácia výrobného procesu v spoločnosti ALOSS, s.r.o.

Miesto realizácie projektu:

ALOSS, s.r.o., Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín – Kňažia

Názov projektu:

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti ALOSS, s.r.o.

Opis projektu: cieľom inovácie výrobného procesu je:

- Obstaranie automatického stroja na výrobu predného profilu jednostranného schodíka

- Obstaranie automatického stroja na výrobu zadného profilu jednostranného schodíka

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom inovácií výrobného procesu je zvyšovať produktivitu práce a ekonomickú efektívnosť firmy.

Názov a sídlo prijímateľa:

ALOSS, s.r.o., Pod Dúbravou 2887, Dolný Kubín – Kňažia

Výška poskytnutého príspevku:

126 445 EUR

www.opvai.sk